OSNOVNE INFORMACIJE

Sve što trebate znati o SPDS OiM.

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i menadžment pokrenut je 2006. godine, kao nasljednik i zamjena za dotadašnji sveučilišni poslijediplomski znanstveni studij Organizacija i management. Studijski program je usmjeren na prenošenje najnovijih spoznaja iz područja menadžmenta, organizacijske psihologije, ekonomije i financija, poslovne informatike te sociologije rada i organizacije, koje su povezane s uspješnim oblikovanjem i upravljanjem poslovnim sustavima.

U izvođenju nastave sudjeluju sveučilišni profesori s različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet organizacije i informatike), predavači na eminentnim svjetskim sveučilištima i poslovnim školama (Alpen-Adria Universitat, BI Norwegian Business School, Erasmus University Rotterdam, Norwegian University of Life Sciences, University of Ljubljana, University of Vermont, Wirtschaftsuniversitat Beč) kao i vodeći stručnjaci iz prakse (McKinsey Company, Hrvatska narodna banka, Project Management Institute, Vipnet, Podravka). Nastava se izvodi u sklopu Centra za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kome je Studij namijenjen?

 • talentiranim sadašnjim i budućim menadžerima
 • poduzetnicima kojima trebaju menadžerska znanja
 • ekonomistima, inženjerima, psiholozima, pravnicima, liječnicima...
 • zaposlenicima profitnih i neprofitnih organizacija
 • znanstvenicima i praktičarima (konzultantima)
 • voditeljima i članovima projektnih timova
 • stručnjacima za organizacijska pitanja (projektanti organizacije, poslovni analitičari, vlasnici procesa)
 • stručnjacima za upravljanje ljudskim potencijalima

RAZVOJ KOMPETENCIJA

Akademski pristup s praktičnim ciljem.

Studij traje tri semestra tijekom kojih studenti slušaju nastavu iz razlikovnih, obveznih i izbornih kolegija te pišu specijalistički rad pod mentorstvom jednog od nastavnika. Završetkom Studija studenti, osim što stječu akademski naziv sveučilišni specijalist organizacije i menadžmenta, razvit će sljedeće opće i stručne kompetencije odnosno moći će:

 • argumentirati važnost i ulogu strateškog promišljanja o ljudskim potencijalima i upravljanja ljudskim potencijalima u organizacijama
 • planirati, organizirati i kontrolirati poslovanje u svrhu ostvarivanja organizacijskih ciljeva
 • provesti kvalitetnu analizu organizacije i razviti kreativne prijedloge za unapređenje
 • motivirati zaposlenike te osigurati visoku razinu njihove angažiranosti na radu
 • donositi pravovremene i ispravne poslovne odluke
 • koristiti informacijske alate za optimizaciju poslovnih procesa
 • prepoznati, organizirati i koordinirati rad članova projektnog tima
 • provesti stratešku analizu i odabrati strategiju organizacije

TEMELJNE VRIJEDNOSTI

Živimo ono što podučavamo.

Kao „studijski program s karakterom“, SPDS OiM se zasniva na vrijednostima koje ističu profesionalnost, uslužnost i kvalitetu usluge. Svi predavači na Studiju angažirani su i spremni sa studentima podijeliti svoje široko znanje i bogato iskustvo (o čemu svjedoči i vrlo visoka prosječna ocjena zadovoljstva polaznika). Ugodna radna klima i poticajno okruženje omogućava „učenje na izvoru znanja“, pri čemu studenti sami biraju (kroz odabir izbornih kolegija) žele li razvijati menadžersku i/ili profesionalnu karijeru. Tijekom godina pokazali smo se kao „studij koji raste i razvija se sa studentima“. Fleksibilan i individualiziran pristup svakom studentu osigurava neophodnu podršku u razvoju vaših karijera. To se ponajviše ogleda kroz mentorski rad, gdje studenti imaju priliku intenzivno surađivati s vodećim stručnjacima u području svoje specijalizacije.

„Ujedinjeni u različitosti“ nije samo geslo Europske unije, nego i glavni modus operandi našeg Studija. Kroz izloženost različitim pristupima i mišljenjima, razmjenu iskustava i poštivanje različitosti (heterogena grupa polaznika) vjerujemo da možemo učiti jedni od drugih. Iz tog razloga, studenti na svakom kolegiju imaju priliku slušati dva ili više izvođača (domaći i/ili strani profesori odnosno stručnjaci i gosti predavači iz prakse). Nimalo manje važnim smatramo i iskustvo studiranja. Kao studij poslovnog upravljanja usporediv s vodećim MBA studijima u svijetu, nastojimo „živjeti ono što podučavamo“. Slijedom toga, studentima su osigurani potrebni nastavni materijali (knjige + slajdovi + prateći materijali) koji se zasnivaju i prilagođeni su najnovijim metodama podučavanja na poslijediplomskoj razini obrazovanja (analiza poslovnih slučajeva, poslovne simulacije, igranje uloga, audio i video sadržaji i sl.). Nastava na Studiju je organizirana modularno, a predavanja se izvode na hrvatskom i engleskom jeziku. Svakom studentu osigurana je i neophodna administrativna podrška pratećih stručnih službi Fakulteta (referada, knjižnica, restoran).

VODITELJSTVO STUDIJA

Tradicija uspješne organizacije i menadžmenta.

Voditelj studija je izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus, koji je tu funkciju preuzeo u prosincu 2017. godine. Prije toga obnašao je dužnost dugogodišnjeg tajnika Studija, a na istom studiju je i magistrirao 2006. godine. Puni životopis voditelja možete pročitati ovdje.

Dosadašnji voditelji studija:

prof. dr. sc. Pere Sikavica (1994.-2012.)

prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (2012.-2017.)