UVJETI PRIJAVE

Na Studij se mogu upisati kandidati sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem, i to:

 • predbolonjskim četverogodišnjim sveučilišnim dodiplomskim studijem
 • odgovarajućim bolonjskim diplomskim sveučilišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ostvarenih 300 ECTS bodova)
 • strani državljani koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij, a kojima je diploma priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske (akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u RH na Sveučilištu u Zagrebu)
 • prosječnom ocjenom studija većom od 3,5, odnosno kandidati s nižim prosjekom ukoliko prilože preporuku dva sveučilišna profesora s fakulteta na kojem su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij. Dodatno, od studenata se očekuje poznavanje engleskog jezika. Kandidati zainteresirani za upis Studija mogu popuniti obrazac predprijave kako bi iskazali svoj interes za upis u Studij.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU

Studenti se na Studij prijavljuju na temelju Natječaja koji raspisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tekst natječaja objavljuje se u Narodnim novinama d.d., na stranicama Fakulteta kao i na stranicama Studija. Prijava na Studij uključuje sljedeće dokumente:

 1. Obrazac prijave [DOWNLOAD]
 2. Diploma prethodnog(ih) studija (ovjerena preslika)
 3. Prijepis ocjena sa svih prethodnih razina studija
 4. Preporuke ukoliko je prosjek ocjena kandidata na prethodnim studijima bio niži od 3,50 (dvije preporuke)
 1. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci)
 2. Izvadak iz matice rođenih (izvornik ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci)
 3. Životopis
 4. Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ukoliko kandidat dodiplomski sveučilišni ili diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj

UPIS I ŠKOLARINA

Krajnji rok za završetak studija je deset godina od dana upisa na studij.

Pravo upisa na Studij imaju kandidati koji zadovoljavaju uvjete upisa te koji su odabrani putem selekcijskog postupka. Glavne odrednice selekcijskog postupka su prosjek ocjena na studiju i motivacijski razgovor. S kandidatima koji ostvare pravo upisa na Studij sklapa se Ugovor o studiranju uz plaćanje. Ugovorom se utvrđuju status studenta, visina naknade te prava i obveze ugovornih strana.

Školarina iznosi 40.500,00 kn i uključuje glavne troškove studiranja tijekom dva semestra koliko traje Studij (predavanja, ispitna literatura i polaganje ispita), a pokriva i troškove prijave odnosno obrane specijalističkog rada (u predviđenom roku za završetak Studija, tj. unutar tri godine od samog upisa).

Dodatno, za svaki razlikovni kolegij koji studenti neekonomisti trebaju položiti potrebno je platiti 1.350,00 kn. Školarinu je moguće platiti jednokratno ili u nekoliko rata, neposredno prije početka svakog semestra. U slučaju da troškove školarine za polaznika plaća organizacija (institucija ili poduzeće), u odluci za plaćanje školarine treba navesti:

 • puni naziv organizacije, punu adresu i OIB organizacije
 • ime polaznika za kojeg plaća školarinu i naziv studija (SPDS Organizacija i menadžment) na kojeg se polaznik upisuje

Iskustva polaznika

Prijavna forma

Ukoliko ste zainteresirani za Studij, molimo Vas da ispunite pretprijavu kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o raspisivanju natječaja.