DOMAĆI PREDAVAČI

Predavači na studiju aktivni su istraživači koji stečene znanstvene i praktične spoznaje objavljuju u autorskim knjigama i najprestižnijim svjetskim časopisima iz područja organizacije i menadžmenta. Za svoj znanstveni i stručni doprinos primili su niz domaćih i međunarodnih priznanja.

image

Kolegij: Odlučivanje

 • prodekanica Fakulteta organizacije i informatike (od 2011.)
 • primljena stipendija Junior Faculty Development program za boravak na University of Pittsburgh (2008.)
 • objavila knjigu Sikavica, P., Hunjak, T., Begičević Ređep, N. i Hernaus, T. (2014.), Poslovno odlučivanje, Školska knjiga, Zagreb.
 • Područje interesa: poslovno odlučivanje i teorije odlučivanja, višekriterijsko odlučivanje, strateško planiranje i odlučivanje, edukacijske tehnoloogije
image

Kolegij: Menadžment poslovnih procesa

 • pročelnik Katedre za informatiku (2011.-2012., 2015.-2016.)
 • objavila knjigu Bosilj Vukšić, V., Hernaus, T. i Kovačič, A. (2008.), Upravljanje poslovnim procesima: organizacijski i informacijski pristup, Školska knjiga, Zagreb.
 • Highly commended paper at the Emerald Literati Network (2013.)
 • objavila radove u Business Process Management Journal, Journal of Information Management, Baltic Journal of Management...
 • područje interesa: upravljanje poslovnim procesima, upravljanje znanjem, poslovna inteligencija
image

Kolegij: Osnove financija i računovodstva

 • gostujući istraživač na California State University (2014.-2015.)
 • član predsjedništva Hrvatske udruge financijskih analitičara
 • objavila knjigu Orsag, S. i Dedi, L. (2011.), Budžetiranje kapitala: procjena investicijskih projekata, Masmedia, Zagreb
 • područje interesa: financijska analiza, poslovne financije, investicijska analiza, budžetiranje kapitala
image

Kolegij: Modeli kompenzacijskog menadžmenta

 • voditeljica projekta „Približavanje strategije i prakse nagrađivanja hrvatskih poduzeća europskoj praksi“, Hrvatska zaklada za znanost (od 2015.)
 • voditeljica Doktorskog studija iz ekonomije i poslovne ekonomije na EFZG-u (2002.-2016.)
 • član Glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista
 • nagrada „Zagrepčanka godine“ (2015.)
 • područje interesa: kompenzacijski menadžment, organizacija, upravljanje radnom uspješnosti
image

Kolegij: Organizacijska psihologija

 • Fulbright Postdoctoral Research Award za boravak na Purdue University (2012.-2013.)
 • Endeavour Research Fellowship za boravak na Australian National University (2018.)
 • objavio radove u Personality and Individual Differences, International Journal of Selection and Assessment, Journal of Personality Assessment...
 • područje interesa: ličnost i radno ponašanje, motivacija i stavovi prema radu, vođenje i donošenje odluka
image

Kolegiji: Organizacijski dizajn; Menadžment poslovnih procesa

 • gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani (2016.-2020.)
 • Winner at the 2012/2013 Emerald/EMBRI Business Research Award for Emerging Researchers
 • objavio knjigu P. Sikavica i T. Hernaus (2011.), Dizajniranje organizacije: strukture, procesi, poslovi, Školska knjiga, Zagreb
 • primio Državnu nagradu za znanost za 2008. godinu
 • objavio radove u Human Resource Management Journal, Expert Systems with Applications, Business Process Management Journal, Journal of Organizational Change Management...
 • područje interesa: organizacijski dizajn, upravljanje poslovnim procesima, dizajn posla, kreativnost i inovacije
image

Kolegij: Makroekonomski menadžment

 • ministar gospodarstva Republike Hrvatske (2000.-2013.)
 • pročelnik Katedre za međunarodnu ekonomiju (od 2015.)
 • predsjednik Nadzornog odbora (Podravka, Zagrebački holding)
 • predsjednik Hrvatskog društva ekonomista
 • područje interesa: ekonomska teorija, međunarodna ekonomija, održivi razvoj, geoekonomika
image

Kolegiji: Osnove organizacije i menadžmenta; Razvoj menadžerskih vještina

 • studijski boravak na Universidade Nova de Lisboa (2014.)
 • Rektorova nagrada i nagrada Mijo Mirković na znanstveni rad
 • suradnik za većem broju znanstvenih projekata
 • član CRANET međunarodne mreže istraživača u području međunarodnog menadžmenta ljudskih potencijala
 • područje interesa: motivacija i nagrađivanje zaposlenika, menadžerske vještine, organizacijske promjene, organizacijsko učenje i transfer znanja
image

Kolegiji: Upravljanje projektima; Etika i društvena odgovornost

 • prodekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2014.-2016.)
 • pročelnik Katedre za organizaciju i menadžment (2012.-2014.)
 • objavio knjigu Omazić, M. i Baljkas, S. (2005.), Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo, Zagreb
 • konzultant i poduzetnik
 • područje interesa: projektni menadžment, menadžment promjena, vodstvo, poslovna etika, društvena odgovornost poduzeća...
image

Kolegij: Kontroling i poslovna kriza

 • studijska usavršavanja u inozemstvu (Universitat Klagenfurt, Wirtschaftsuniversitat Beč, Sveučilište Ludwig Maximillian, Sveučilište Johannes Gutenberg)
 • voditeljica SPDS-a „Kontroling“ na EFZG-u
 • objavila knjigu Osmanagić Bedenik, N. (2007.), Kontroling: Abeceda poslovnog uspjeha, Školska knjiga, Zagreb
 • područje interesa: zeleni i održivi kontroling, nefinancijsko izvještavanje, predusretanje poslovne krize
image

Kolegij: Menadžment u međunarodnom okruženju

 • Treća nagrada na EDAMBA Doctoral Thesis Competiton (2010.)
 • član Glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista (od 2018.)
 • izvršna urednica časopisa Ekonomski pregled
 • objavila knjigu Rahimić, Z. i Podrug, N. (2013.), Međunarodni menadžment, Ekonomski fakultet, Sarajevo
 • područje interesa: međunarodni menadžment, među-kulturološki menadžment, strateški menadžment, korporativno upravljanje
image

Kolegiji: Osnove organizacije i menadžmenta; Upravljanje ljudskim potencijalima; Razvoj menadžerskih vještina

 • gostujući profesor na Wirtschaftsuniversitat u Beču (od 2011.)
 • suvoditeljica SPDS-a „Upravljanje ljudskim potencijalima“, Sveučilište u Zagrebu
 • voditeljica CRANET tima Hrvatska (od 2011.)
 • objavila knjigu Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P. i Pološki Vokić, N. (2008.), Suvremeni menadžment: vještine, sustavi i izazovi, Školska knjiga, Zagreb.
 • područje interesa: međunarodno i komparativno upravljanje ljudskim potencijalima, mjerenje i analiza upravljanja ljudskim potencijalima, izgradnja marke poslodavca, rodna segregacija
image

Kolegiji: Odlučivanje; Strategija poduzeća

 • pročelnik Katedre za organizaciju i menadžment (od 2015.)
 • dekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2006.-2008.)
 • voditelj SPDS-a „Poslovno upravljanje-MBA“ na EFZG-u (od 2002.)
 • guverner Rotary District 1913 – Croatia (2018.-2019.)
 • konzultant i poduzetnik
 • područje interesa: poslovno odlučivanje, korporativno upravljanje, strateški menadžment
image

Kolegij: Osnove financija i računovodstva

 • član revizijskih odbora
 • član Izvršnog odbora Hrvatskog instituta internih revizora (2010.-2014.)
 • objavio knjigu Tušek, B. (2017.), Interna revizija: organizacijski i metodološki aspekti, TEB Poslovno savjetovanje, Zagreb.
 • redoviti predavač na seminarima Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
 • područje interesa: interna revizija, revizija financijskih izvještaja, računovodstvo, porezni sustav, korporativno upravljanje
 • prof. dr. sc. Vinko Belak, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Nino Raspudić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • dr. sc. Krešimir Peračković, Institut Ivo Pilar

Strani predavači

Stručnost predavača prepoznata je i na vodećim poslovnim školama širom svijeta: Alpen-Adria Universitat, Klagenfurt (Austrija); BI Norwegian Business School, Oslo (Norveška); Ekonomski fakultet, Ljubljana (Slovenija); Erasmus University, Rotterdam (Nizozemska); Wirtschaftsuniversitat, Beč (Austrija); Frankfurt Institute of Finance and Management, Frankfurt (Njemačka); BI-Fudan MBA program, Shangai (Kina): Lingman University, Hong Kong (Kina); Norwegian University of Life Sciences, Oslo (Norveška); University of Vermont, Burlington (SAD);Tsinghua University, Peking (Kina)

image

Kolegij: Organizacijska psihologija

 • predsjednik Europskog udruženja organizacijskih psihologa (2009.-2013.)
 • glavni tajnik udruženja Alliance for Organizational Psychology
 • voditelj istraživačke grupe za organizacijsku psihologiju pri Institutu psihologije na Erasmus University
 • razvio internetske aplikacije (Job Demands-Resources monitor, the Happiness indicator, Engagement App)
 • objavio radove u Journal of Organizational Behavior, Journal of Vocational Behavior, Organizational Dynamics, Human Relations, Journal of Applied Psychology...
 • područje interesa: dizajn posla, radna angažiranost, pozitivna organizacijska psihologija, izgaranje na poslu
image

Kolegij: Upravljanje kreativnošću i inovacijama

 • voditelj Open Innovation Systems Lab, COBIK (2014.-2017.)
 • Best Young Professsor Award for Extraordinary Teaching and Research Achievements, Sveučilište u Ljubljani (2016.)
 • CEEMAN Champions Award u kategoriji „Research“
 • objavio radove u Academy of Management Journal, Journal of Organizational Behavior, The Leadership Quarterly, European Journal of Work and Organizational Psychology...
 • područje interesa: organizacijsko ponašanje, upravljanje ljudskim potencijalima, vodstvo, kreativnost i inovacije
image

Kolegij: Etika i društvena odgovornost

 • doktorirao iz područja organizacijskog ponašanja na Case Western Reserve University
 • dobitnik nagrade „The Emerald Citations Award“
 • dobitnik nagrade „Professor of the Year“ na University of Notre Dame
 • član izvršnog menadžmenta u Fortune 500 kompaniji
 • objavio radove u Journal of Management, Journal of Business Ethics, People and Strategy, Business Ethics Quarterly...
 • područje interesa: uloga poduzeća u suvremenom društvu
image

Kolegij: Upravljanje ljudskim potencijalima

 • Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award u kategoriji menadžmenta ljudskih potencijala
 • Predsjednik udruženja HR stručnjaka u Ljubljani
 • član uredništva časopisa Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance i Human Resource Management Review
 • objavio radove u Organization Science, Human Resource Management, International Journal of Human Resource Management...
 • područje interesa: upravljanje ljudskim potencijalima, organizacijsko ponašanje, analiza organizacijskih mreža, timovi, upravljanje karijerom
image

Kolegij: Kontroling i poslovna kriza

 • nagrada za najbolji rad na EURO Mini-Conference, Graz (2013.)
 • znanstvena nagrada Privatstiftung Kärntner Sparkasse AG (2009.)
 • nagrada za izvrsnost u objavljivanju, Aplen-Adria Universitat, Klagenfurt (2014. i 2016.)
 • voditeljica projekta Cultural differences in ethical decision-making behavior (2010.-2015.)
 • područje interesa: kontroling, budžetiranje, ponašanje u poslovnom odlučivanju
image

Kolegij: Upravljanje kreativnošću i inovacijama

 • održavanje edukacijskih programa za vrhovni menadžment (Telenor, Coca-Cola)
 • objavio radove u Academy of Management Journal, Journal of Organizational Behavior The Leadership Quarterly, Human Resource Management...
 • objavio uredničku knjigu Škerlavaj, M. i sur. (2016.), Capitalizing on Creativity: Fostering the Implementation of Creative Ideas at Work, Edward Elgar, Cheltenham
 • područje interesa: kreativnost i inovacije, organizacijsko ponašanje, analiza organizacijskih mreža, upravljanje ljudskim potencijalima
image

Kolegij: Organizacijski dizajn

 • stariji partner s 20-godišnjim iskustvom u konzaltingu (Deloitte)
 • magistrirao na McGill University, a doktorirao na Oxford University
 • objavio knjigu Worren, N. (2018.), Organization design: Simplifying Complex Systems, Pearson, London
 • uređuje blog: www.organizationdesign.net
 • područje interesa: organizacijski dizajn, organizacijske promjene
 • doc. dr. sc. Wido Oerlemans, Department of Industrial Engineering & Innovation Sciences, Eindhoven University of Technology
 • prof. dr. sc. Mojca Indihar Štemberger, Faculty of Economics, University of Ljubljana

STRUČNJACI IZ PRAKSE

Predavači na studiju aktivni su članovi stručnih udruženja kao što su: European Association of Work and Organizational Psychology, Academy of Management, European Academy of Management, Organizational Design Community, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Hrvatsko društvo ekonomista, Hrvatska udruga članova nadzornih i upravnih odbora...

 • Hrvoje Benčić, dipl. ing., Ericsson Nikola Tesla d.d. (Direktor)
 • mr. sc. Dragana Čalo, INA d.d. (Sektor organizacijskog dizajna i korporativnog upravljanja)
 • Mihael Furjan, dipl. oec., Pliva Hrvatska d.d. (Predsjednik Uprave)
 • dr. sc. Darija Ivandić Vidović, Croatia osiguranje d.d. (Direktorica sektora za razvoj organizacije i poslovnih procesa)
 • Marko Jurčić, dipl. oec., Ured predsjednice Republike Hrvatske (Savjetnik Predsjednice za gospodarstvo)
 • mr. sc. Nikola Pejnović, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (Rukovoditelj međunarodne suradnje)
 • Alen Premužak, MBA, Hrvatska pošta d.d. (Predsjednik Uprave)
 • dr. sc. Tomislav Radoš, konzultant
 • Sabina Škrtić, MBA, konzultant
 • mr. sc. Sanel Volarić, Croatia osiguranje d.d. (Predsjednik Uprave, 2014.-2016.)